Flåmselvi

Denne elven er en del av Flåmsvassdraget som ligger i Aurland kommune i Sogn og Fjordane. Utløpet begynner ved Reinungavatnet ved Myrdal og følger Kjosfossen ned til Flåmsdalen. Gjennom dalen er elven trang, dels på grunn av de høye fjell på begge sidene av elva. Til slutt munner Flåmselvi ut ved Flåm og går ut i Aurlandsfjorden. Den totale lengden er på 40 kilometer og en god del av elven kan ses fra togsetet når man tar den berømte Flåmsbana fra Myrdal og ned til Flåm. Et langt stykke av veien følger elva toglinjen og spesielt Kjosfossen er et sted hvor toget stopper slik at alle kan få med seg det imponerende synet når elven strømmer ned gjennom fossen. Denne fossen er en av de mest besøkte turistattraksjonene i Norge og det er heller ikke langt fra stedet hvor Flåmselvi har sin begynnelse. Selve Kjosfossen har en total fallhøyde på mer enn 200 meter fordelt over flere fall og den totale lengden er på 700 meter.

Flåmsdalen

Flåmsdalen som Flåmselvi løper gjennom, er en liten dal, men samtidig veldig kjent på grunn av sin vakre natur og ikke minst Flåmsbana. Dalen følger stort sett hele elven og begynner nede ved Aurlandsfjorden og går opp til Myrdal stasjon. Deler av den gamle anleggsveien til Bergensbanen, Rallarvegen, går også gjennom Flåmsdalen og vi kan derfor godt si at dalen har flere av de største turistattraksjonene samlet på et og samme sted. Rallarvegen kan benyttes det meste av året på strekningen gjennom dalen, men fra startpunktet på Haugestøl og ved Finse er det kun mulig å sykle fra midten av juli og et par måneder frem. Resten av året er her mye snø og is og da er det kun dem med ski på beina som får gått turer her.

Den andre store attraksjonen i Flåmsdalen er selveste Flåmsbana som også følger det meste av Flåmselvi. Enkelte steder passerer toget over elven og et av de mest spektakulære stedene er ved Kjosfossen holdeplass. Her kan passasjerene på toget stå av og se vannfallet fra tett hold mens det faller de mange meterne ned mot Flåmselvi for foten av fjellet. Ved siden av fossen ligger også Kjosfoss kraftverk som ble bygget i begynnelsen av 1950-tallet for å skaffe strøm til Flåmsbana. Anlegget er fortsatt i bruk og produserer strøm til tog banen.

Flåmsvassdraget

Flåmselvi er en del av Flåmsvassdraget som sprer seg over flere kommuner i Sogn og Fjordane, Hordaland og Buskerud. Mer enn halvparten av vassdraget ligger på over 1250 moh og er derfor det som kalles for et høyfjellsvassdrag. Hovedelven er Moldåna på oversiden av Flåmselvi og i tillegg hører det to sideelver til vassdraget. Disse er Myrdøla og Vindedøla. To mindre innsjøer hører også til Flåmvassdraget, dette gjelder Nedre Grøndalsvatn og Klevavatnet som begge er på ca. 1 km² og ligger langs med Moldåna.

Vassdraget har starter ved Omnsbreen nord for Hardangerjøkulen. Derfra løper den ned gjennom elven Moldåna og Bergensbanen samt Rallarvegen følger begge denne delen av vassdraget. Nedenfor Reinungavatnet blir elven til Flåmselvi og etter å ha stupt ned gjennom Kjosfossen og gjennom den vakre Flåmsdalen går vassdraget ut i Aurlandsfjorden.