Sognefjorden

Denne fjorden er den største i Norge når vi ser på lengde og dybde. Sognefjorden er hele 205 kilometer lang på strekker seg fra Sognesjøen ytterst ved Nordsjøen og går helt inn til Skjolden ved Jotunheimen. Dette gjør den til verdens lengste åpne fjord og den nest lengste fjord i verden totalt sett, kun overgått av Scoresbysund fjorden på Grønland med sine 350 kilometer. Sognefjorden er som nevnt også den dypeste fjorden i Norge og det på enkelt steder må man hele 1300 meter ned for å komme til bunnen av fjorden.

Kjente vassdrag

Fjorden ligger i Sogn og Fjordane fylke og går gjennom flere kommuner på veien fra kysten og inn til Jotunheimen. Sognefjorden går så dypt inn i landet at det er mindre enn 15 kilometer fra den innerste armen og til de store fjelltoppene som Store Skagastølstind. All vannet fra fjellene rundt løper ned i fjorden og dette gir en enorm tilstrømning av ferskvann. Samtidig er det mange vassdrag som også løper ut i Sognefjorden, og blant de mest kjente er Aurlandselvi, Flåmselvi og Sogndalselvi. Dette er en av grunnene til at det normalt er vårflom i juni.

Stor trafikk

Det er kanskje ikke så rart at det er stor trafikk på deler av fjorden siden den skjærer seg dypt inn i landet og i et område med relativt mange tettsteder. Det er derfor seks ulike ferjesamband som krysser fjorden. Disse seks sambandene går fra Mannheller–Fodnes, Hella–Dragsvik–Vangsnes, Lavik–Oppedal (E39), Rysjedalsvika–Rutledal–Krakhella, Solvorn–Ornes og Ortnevik–Måren–Nordeide. Men det har ikke alltid vært slik.

Fergerute fra 1934

Den første fergeruten ble opprettet helt tilbake i 1934 og gikk fra Vadheim til Lærdal. Siden kom det en bilferge som gikk mellom Gudvangen og Lærdal. Denne ruten begynte i 1939 og ble ikke avsluttet før Lærdalstunnelen åpnet i 2000.  Et prosjekt har blitt satt i gang for å se på muligheten med en bro over fjorden, men spesielt dybden gjør dette til en utfordrende oppgave. Derfor er en undersjøisk tunnel heller ikke noe alternativ. Prosjektet er en del av det som kalles for Ferjefri E39 mellom Kristiansand og Trondheim prosjektet og kryssingen av Sognefjorden er det største prosjektet på strekningen. Det jobbes med to ulike alternativer, enten en flytebru eller en rørtunnel som skal ligge rundt 20 meter under vannoverflaten.

Nærøyfjorden

Denne vakre fjorden er en del av Sognefjorden, og står på UNESCO sin verdensarvliste. Området ved Nærøyfjorden er unikt til fotturer og en av de populære turene er den gamle kongelige postvegen. Veien går fra Gudvangen til Styv og ruten er på seks kilometer i et lett terreng. Etter en tur gjennom maleriske landskaper kommer man frem til Styvi og kan ta fergen tilbake til Gudvangen. Dette skjer ved å slå på blinklyset på kaia slik at neste ferge plukker deg opp. En av de mer utfordrende turer er fra Gudvangen til Bakka. Her går man opp fjellsiden til Rimstigbotn og herfra har man en fantastisk utsikt over Nærøyfjorden. Turen tar rundt 2 timer hver vei, så man bør sette av 5-6 timer til hele turen slik at det er tid til å nyte utsikten over noe av Norges vakreste natur.